Zakończony nabór na animatora rozwoju lokalnego

Utworzono .

leader2.png Zakończono nabór na stanowisko animator rozwoju lokalnego w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Iwona Grajkowska. Kandydatka w wyniku naboru przeszła pozytywnie ocenę formalną, gdyż złożyła wymagane w konkursie dokumenty. W drugim etapie konkursu w wyniku testu wiedzy uzyskała 25,1 pkt (50,2%) zajmując drugą lokatę. W wyniku testu umiejętności uzyskała 26,6 pkt (53,2%) zajmując drugą lokatę.  W rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała 6 pkt zajmując drugie miejsce. Średnio z testu kwalifikacyjnego i rozmowy uzyskała najlepszy wynik 57,7 pkt (52,5%) i została rekomendowana Zarządowi do zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony od 1 czerwca 2011 roku do 31 maja 2012 roku.

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski

Lokalna Grupa Działania w Elblągu