Podpisana umowa na projekt współpracy RAJD

Utworzono .

prow.pngUmowa przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" między Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Stowarzyszeniem  Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania została podpisana 6 czerwca 2011 roku w Olsztynie. Jej przedmiotem jest realizacja projektu "Aktywni Rowerem Jadą Dalej" o akronimie RAJD polegającego na opracowaniu i wydaniu katalogu obiektów noclegowych i gastronomicznych z obszaru LGD Kanał Elbląski - 50 obiektów i LGD Wysoczyzna Elbląska - 20 obiektów. Termin zakończenia projektu mija 30 września 2011 roku.

S.Pańczuk