IV Kongres Odnowy Wsi - partnerstwo w odnowie wsi

Utworzono .

ksow.png "Partnerstwo Gminy i Sołectwa w Odnowie Wsi" to hasło IV Polskiego Kongresu Odnowy Wsi, który odbył się 9-11 czerwca 2011 roku w Krzyżowej, w Gminie Świdnica, Województwo Dolnośląskie. W ramach programu Kongresu odbył się kiermasz produktu lokalnego, prezentacja lokalnych grup działania z terenu Dolnego Śląska, prezentacje projektów odnowy wsi z Niemiec, Czech i Dolnego Śląska oraz panele dyskusyjne nt.:

1) Architektury Krajobrazu i Środowiska - panel moderowany przez profesora  dra hab. inż. Andrzeja Drabińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

2) Sytuacji społeczno - ekonomicznej na wsi  - panel moderowany przez profesor dr hab. inż. Barbarę Kutkowską,

3) Materialnych dóbr historycznych w odnowie wsi - panel moderowany przez profesora dra hab. Jana Kęsika z Uniwersytetu Wrocławskiego,

4) Tradycji i zwyczajów na obszarach wiejskich - panel moderowany przez Henryka Dunina,

5) Partnerstwo sołect i gminy - gminne programy Odnowy Wsi na przykładzie gmin z województwa dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego,

6) Odnowy Wsi Kobietą stojącej - sytuacji kobiet wiejskich na Dolnym Śląsku - panel moderowany przez Ilonę Antoniszyn-Klik Wicewojewodę Dolnośląskiego,

7) Lidera w społeczności wiejskiej - panele moderowane przez Wacława Idziaka z Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Piotra Bębenka i Lesława Czernika - ekspertów ds. Odnowy Wsi.

W wyjeździe studyjnym z LGD Kanału Elbląskiego wzięli udział Wojciech Giziński - członek Zarządu LGD KE i Bożena Łysy - członek Komisji Rewizynej LGD KE

Mam nadzieję, że "podpatrzone" wzorce odnowy wsi zostaną wprowadzone do aktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego i wdrożone w życie.

S.Pańczuk