IV Kongres Odnowy Wsi - relacja uczestnika

Utworzono .

ksow.png W dniach 9-11 czerwca 2011 roku w Krzyżowej odbył się IV Polski Kongres Odnowy Wsi pod hasłem „Partnerstwo gminy i sołectwa w odnowie wsi”.
Głównym celem Kongresu było zwrócenie uwagi na znaczenie współpracy gminy i sołectw, jako kluczowych partnerów w realizacji Odnowy Wsi.
Oficjalna inauguracja Kongresu odbyła się w piątek 10 czerwca 2011 roku i poprzedzona była kiermaszem produktu lokalnego oraz prezentacjami Lokalnych Grup Działania z terenu Dolnego Śląska.
W ramach sesji inauguracyjnej wystąpili zaproszeni goście, m.in. Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Hałasiewicz, przedstawiciel Prezydenta RP, Ryszard Wilczyński, Wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy ARGE w Wiedniu,  Ilona Antoniszyn–Klik, Wicewojewoda Dolnośląski i inni znakomici goście z kraju i zagranicy.
Podczas dwudniowych obrad, w których udział brali przedstawiciele samorządów lokalnych, grup odnowy wsi, Lokalnych Grup Działania oraz organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  miały miejsca prezentacje projektów, panele warsztatowe i dyskusyjne na temat „Lider w społeczności wiejskiej”. Przytoczone zostały m.in. tradycje, zwyczaje i sytuacje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich.
Goście Kongresu dyskutowali  również o gminnych programach Odnowy Wsi na przykładach gmin z województwa dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego oraz o architekturze krajobrazu i środowiska w odnowionych wsiach. Program wszystkich spotkań i rozmów panelowych wzbogacony był występami zespołów artystycznych i folklorystycznych.
IV Polski Kongres Odnowy Wsi zakończył się zwiedzaniem wsi Dolnego Śląska na trasach studyjnych. Wraz z ekspertem ds. odnowy wsi odwiedziliśmy kilka gmin Dolnego Śląska. Swoimi osiągnięciami pochwalili się nam mieszkańcy: Dobkowa, Raciborowic Górnych, Spytkowa,  Wilkocina oraz Przesieczan w gminach Zgorzelec, Świerzawa i Warta Bolesławiecka.

Wojciech Giziński

Zdjęcia z IV Kongresu Odnowy Wsi autorstwa Wojciecha Gizińskiego - obok na Facebooku.