Umowa na rewitalizację Kanału Elbląskiego podpisana

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_2.hiu.png Do historii przechodzi data 4 lipca 2011 roku, kiedy to w Ostródzie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o dofinansowanie Projektu pn.: "Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki".

Gości powitał Burmistrz Ostródy Pan Olgierd Dąbrowski i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Pani Halina Czarnecka.

W trakcie uroczystości Panie Halina Czarnecka i Anna Cieśla przedstawiły projekt, w ramach którego zostanie wykonane:

SZLAK ŻEGLOWNY MIŁOMŁYN - JEZIORO DRUŻNO:

  1. Przebudowa Kanału na szlaku żeglugowym Miłomłyn - jezioro Drużno polegająca na odmuleniu i ubezpieczeniu brzegów Kanału.
  2. Odbudowa pochylni i zagospodarowanie terenu wokół pochylni Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny.
  3.  Rozbudowa Izby Historycznej Kanału i miejsca postojowego w Buczyńcu.
  4. Oznakowanie turystyczne na obiektach na tym odcinku.

SZLAK ŻEGLOWNY MIŁOMŁYN - OSTRÓDA - STARE JABŁONKI:

  1. Przebudowa śluzy Ostróda, Zielona, Mała Ruś, Miłomłyn
  2. Przebudowa Kanału na szlaku żeglownym Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki polegająca na odmuleniu i ubezpieczeniu brzegów.
  3. Oznakowanie turystyczne na obiektach Kanału na tym odcinku.

SZLAK ŻEGLOWNY MIŁOMŁYN - IŁAWA:

  1. Przebudowa Kanału na szlaku żeglownym Miłomłyn - Iława polegająca na odmuleniu i ubezpieczeniu brzegów Kanału.

SZLAK ŻEGLOWNY JEZIORO RUDA - WODA - JEZIORO BARTĘŻEK:

  1. Przebudowa Kanału na szlaku żeglownym jezioro Ruda Woda - jezioro Bartężek polegająca na odmuleniu i ubezpieczeniu brzegów Kanału.

Przygotowanie projektu inwestycyjnego trwało od 2008 roku i zostanie zakończone w III kwatrale 2011 roku. W III kwartale 2011 roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji, a zakończenie w IV kwartale 2014 roku, natomiast rozliczenie rzeczowo - finansowe planowane jest do 30.06.2011 roku. W 2011 roku Kanał zostanie wyłączony z eksploatacji po 15 sierpnia na całym odcinku, w 2012 roku - od września na odcinku ostródzkim, w 2013 roku na cały sezon wszystkie szlaki, w 2014 roku wystąpią utrudnienia lub wyłączenia.

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego jest to projekt kluczowy w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 6.Oś priorytetowa "Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym", działanie 6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym". Projekt był osią "Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego" na lata 2004-2006 w 2004 roku, aktualizowanym w 2006 roku - na lata 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 57 mln zł. 38 mln zł pochodzi z budżetu Państwa. Łączna wartość projektu to kwota 95 mln zł.

W trakcie spotkania senator Stanisław Gorczyca Przewodniczący Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przedstawił 31 zadań realizowanych przez samorządy gmin głównie zrzeszone w Związku Gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym 16 zadań w ramach osi Turystyka, 4 - w ramach rewitalizacji miast, 1 - środowisko, 10 - infrastruktura drogowa regionalna i lokalna.

Zaproszeni goście zabierali kolejno głos:

1. Leszek Karwowski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zwrócił uwagę na dobrą współpracę samorządów przy realizacji Programu Kanałowego.

2. Elżbieta Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej  w Warszawie podkreśliła kompleksowość inwestycji turystycznych i około turystycznych oraz wspomniała projekt "Zintegrowany System Promocji Turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" rozpoczynający się konferencją w Elblągu.

3. Witold Wróblewski - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podkreślił rolę łączenia wokół Kanału współpracy 14 samorządów. Na zadania rozwojowe wpłynęło 200 mln zł dotacji w ramach projektu kluczowego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

4. Przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podkreślił strategiczne myślenie okołokanałowe, współpracę  i rolę zawiązanego partnerstwa.

5. Włodzimierz Brodiuk Starosta Ostródzki ubolewał nad nazwą Kanału Elbląskiego.

6. Bożena Cebulska - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie podkreśliła rolę wzorcowej współpracy wokół Kanału Elbląskiego jak dobrej praktyki partnerstwa i złożyła podziękowania Stanisławie Pańczuk za opasły tom "Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego" oraz Pani Jabłońskiej z PARPu za finasowanie projektu rewitalizacji Kanału Elbląskiego.

7. Włodzimierz Ptasznik - Burmistrz Iławy zachęcał do myślenia o projektach w nowej perspektywie finansowej i nowych zadaniach, m.in. porcie śródlądowym w Iławie.

8. Maciej Romanowski - Starosta Elbląski podziękował Senatorowi Stanisławowi Gorczycy za dotychczasową pracę w ramach Związku Gmin na rzecz rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego.

Spotkanie zakończyło uroczyste podpisanie porozumienia między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Polską Organizacją Turystyczną, dotyczącego finansowania projektu "Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki" i konferencja prasowa.

S.Pańczuk