Dofinansowanie z UE, loga i księga znaku PROW

Utworzono .

prow.pngSzanowni beneficjenci operacji w ramach "Małych projektów", "Odnowy wsi", "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" - przypominam o obowiązku informowania o źródłach finansowania i stosowania znaków Uni Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich we wszelkich informacjach, plakatach, publikacjach, tablicach informacyjnych zgodnie z księgą znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Każde działanie informacyjne, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powinno zawierać następujące elementy:

a) logo Unii Europejskiej, slogan "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" oraz logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

b) tytuł operacji;

c) w przypadku operacji angażujących środki finansowe w ramach osi LEADER, należy zamieścić również logo LEADER. Zachęcamy również do stosowania dodatkowo polskiego logo LEADER.

Brak takich informacji może skutkować cofnięciem refundacji środków z dotacji PROW.

Będzie nam miło jeśli oprócz obowiązkowych znaków znajdzie się logo Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w projektach finansowanych poprzez Oś 4 LEADER PROW ze środków LSR obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego.

id_prow

logotypy_-_corel_9

eu.png mrrw.png leader1.png leader2.png  prow.png

 

Stanisława PAńczuk