Forum Debaty Publicznej - LGD u Prezydenta RP

Utworzono .

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2297/7/1/m517378181.jpg
There was a problem loading image http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2297/7/1/m517378181.jpg
FDP nt. lokalnych inicjatyw mieszkańców wsi

W czwartek 14 lipca 2011 roku odbyło się Forum Debaty Publicznej, które otworzył szef Kancelarii Prezydenta Jecek Michałowski. Forum było poświęcone lokalnym inicjatywom mieszkańców wsi. Szef Kancelarii Prezydenta zwrócił uwagę na konieczność angażowania się mieszkańców w rozwój wsi. Jego zdaniem, dobrobyt wsi zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo zaangażują się mieszkańcy w realizację wspólnych przedsięwzięć. Przypomniał, że jest to już trzecie spotkanie, poświęcone tematyce wiejskiej, które odbywa się w ramach Forum Debaty Publicznej pod patronatem Bronisława Komorowskiego.

Tematem dyskusji było wdrażanie tzw. małych projektów, tworzenienie krajowej sieci LEADERA oraz przyszłość LEADERa w nowym okresie programowania 2014-2020.

Spotkanie prowadził dr Andrzej Hałasiewicz. Przypomniał, że "małe projekty" służące aktywizacji obszarów wiejskich to polski wynalazek. Uczestnicy zwracali uwagę na jego mankamenty, ale i sukcesy w realizacji małych projektów. Mówiono głównie o skomplikowanych procedurach, braku doświadczenia małych organizacji w realizacji projektów, o konieczności zmiany zasad finansowania, o potrzebie zachowania 7 cech metody LEADER.

Lokalne Grupy Działania opierają się o partnerstwo trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Taka grupa musi być sformalizowana, najczęściej przybiera ona formę stowarzyszenia lub fundacji. W całej Polsce jest ich 338.

LGD działają w ramach programu Leader, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i jest finansowany z unijnych pieniędzy. Wnioski umożliwiające uzyskanie wsparcia grupa musi złożyć do stosownego urzędu marszałkowskiego. Na małe projekty grupa może dostać od 4,5 tys. do 25 tys. zł.

O sukcesach i trudnościach we wrdażaniu Programu LEADER mówili przedstawiciele Lokalnych Grup Działania i Urzędów Marszałkowskich.

Na temat potrzeby i sposobów tworzenia krajowej sieci LGD wypowiadały sie głównie dwa ośrodki mazowiecko-lubelski i małopolski i podjęły stoswne kroki do jej sformalizowania. Do stworzenia jednej sieci droga jeszcze daleka.

Nikt nie kwestionował osiągniec lGD w rozwoju obszarów wiejskich i rózne osrodki twoerdzą o potrzebie ich utrzymania. Proponowana jest jednak inna rola LGD i większe zaangażowanie w pracę z beneficjentem od projektu poprzez jego realizację do monitoringu i kontroli. Rozważany jest system grantu blokowego.

Debatę podsumowywali - prowadzący Andrzej Hałasiewicz z Kancelarii Prezydenta RP, Irena Krukowska - przedstawicielka LGD, Anna Potok - z Komitetu Monitorującego Program LEADER, Olgierd Stankiewicz z Kancelarii Prezydenta. Wszyscy zgodnie podkreślali potrzebę budowania kapitału społecznego na wsi poprzez rozwijanie kultury współpracy.

W czwartkowym spotkaniu wzięło udział ok. 180 osób, byli to głównie przedstawiciele lokalnych grup działania z całego kraju oraz urzędów marszałkowskich. Z województwa Warmińsko - Mazurskiego w debacie uczestniczyli przedstawiciele LGD: Mariusz Fotyga, Damian Niski, Stanisława Pańczuk, Tomasz Piłat, Jarosław Skiba, Bartłomiej Zieba. Z Urzędu Marszałkowskiego udział wzięła Kamila Górska- Kłodzińska.

S.Pańczuk