Posiedzenie Zarządu LGD

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgNa XII posiedzeniu Zarządu LGD, który odbędzie się 27 lipca 2011 roku w Elblągu zostanie zrealizowany następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie i cel posiedzenia Zarządu.

2.     Przyjęcie protokołu z XI-II/6/2011 posiedzenia Zarządu z 29 czerwca 2011 roku.

3.     Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko pracy ds. promocji i wdrażania LSR.

4.     Przyjęcie nowych członków LGD.

5.     Dyskusja i decyzja w sprawie rozszerzenia obszaru LGD i LSR i zatwierdzenie procedury przyjmowania nowych członków LGD.

6.     Informacja o wniosku aplikacyjnym na funkcjonowanie LGD w III i IV etapie realizacji.

7.     Informacja dotycząca organizacji "Regionalnego Święta Ryby", które odbędzie się 21 sierpnia 2011 roku w Iławie.

8.     Informacja z realizacji zadań w ramach funkcjonowania III etap 2011-2015, w okresie 30 czerwiec – 29 lipiec 2011 roku

9.     Plan zadań na III etap wniosku (sierpień – wrzesień 2011 roku).

10. Dyskusja nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015 w związku z planowanym rozszerzeniem obszaru LGD i LSR oraz dodatkowymi środkami PROW na działania w ramach osi IV LEADER.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk