Lista kandydatów - pracownik ds. promocji i wdrażania LSR

Utworzono .

prow.pngZgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania publikuję listę kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy ds. promocji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w naborze trwającym od 7 do 20 lipca 2011 roku.

"Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Magdalena Hermanowicz

Pasłęk

2.

Anna Juran

Pasłęk

3.

Aleksandra Skowroń

Elbląg

4.

Mariusz Szkałuba

Elbląg

5.

Olga Karolina Zielińska

Elbląg

Elbląg, 20 lipca 2011 roku

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski

Lokalna Grupa Dzialania"

Drugi etap rekrutacji, czyli test wiedzy i umiejętności dotyczący podstawowych pojęć z zakresu promocji, rozwoju lokalnego, planowania strategicznego i dokumentu końcowego Lokalnej Strategii Rozwoju typu LEADER oraz cyklu życia projketu , a także rozmowa kwalifikacyjna są przewidziane 27 lipca 2011 roku, od godz. 9:00.

S.P.