Konkurs - Przyjazna wieś

Utworzono .

ksow.pngKrajowa Sieć Obszarów Wiejskich we współpracy z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA organizuje od 2 lat konkurs na najciekawsze projekty zrealizowane na obszarach wiejskich.
Wyróżnione zostaną projekty techniczne, społeczne i ekologiczne. Wnioski można składać od 29 lipca do 15 września 2011 roku.

Celem konkursu „Przyjazna wieś” jest pokazanie najlepszych projektów w zakresie infrastruktury zrealizowanych na obszarach wiejskich od 1 maja 2004 roku przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

Na etapie regionalnym, a następnie ogólnokrajowym będą oceniane m.in. pomysłowość, funkcjonalność, dostępność dla osób niepełnosprawnych, wpływ na rozwój gospodarczy regionu, tworzenie nowych miejsc pracy czy nawiązanie współpracy z innymi organizacjami.

W komisji konkursowej na szczeblu krajowym zasiądą przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmiotów współpracujących z KSOW powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgłoszenia przyjmują regionalne oddziały Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich. W województwie warmińsko-mazurskim wnioski można składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Regulamin_konkursu_przyjazna_wieś_2011_21.06.2011

źródło: www.wrota.warmia.mazury.pl