Decyzje Zarządu LGD Kanał Elbląski

Utworzono .

leader2.png Na XII posiedzeniu Zarządu LGD, który miał miejsce 27 lipca 2011 roku w Elblągu, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zdecydowano, że konkursu na wolne stanowisko pracy ds. promocji i wdrażania LSR zostanierozstrzygnięty na kolejnym posiedzeniu Zarządu, przyjęto 2 nowych członków LGD, podjęto uchwałę w sprawie zgłoszenia wniosku do PO KL nt. aktywizacji loklanych liderów, podjęto decyzję w sprawie rozszerzenia obszaru LGD i LSR o nową gminę i zatwierdzeno procedurę przyjmowania nowych członków LGD, przyjęto informację o poprawkach i uwagach do szczegółowego opisu zadań we wniosku aplikacyjnym na funkcjonowanie LGD w III i IV etapie realizacji, zecydowano o zawarciu porozumienia w sprawie organizacji "Regionalnego Święta Ryby", które odbędzie się 21 sierpnia 2011 roku w Iławie. Ponadto została przyjęta informacja z realizacji zadań w ramach funkcjonowania III etap 2011-2015, w okresie 30 czerwiec – 29 lipiec 2011 roku i plan zadań na III etap wniosku  na funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętnosci i aktywizacja (sierpień – wrzesień 2011 roku). Podjeto dysusję nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015 w związku z planowanym rozszerzeniem obszaru LGD i LSR oraz dodatkowymi środkami PROW na działania w ramach osi IV LEADER.

S.Pańczuk