Podejście LEADER po 2014 roku - czeskie stanowisko

Utworzono .

leader2.png Równolegle z wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju, od 2009 roku, trwają dyskusje i prace nad powołaniem krajowej sieci LERADERa oraz nad przeszłością LEADERa w Polsce i Unii Europejskiej. W województwie warmińsko - mazurskim  podpisano w Elblągu w listopadzie 2009 roku porozumienie o współpracy 14 LGD Warmii i Mazur. Działa również koordynator regionalny w ramach grupy tematycznej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na szczeblu krajowym działają dwie sieci LEADERA: MAŁOPOLSKA, efektem której jest konferencja w maju 2011 roku w Krakowie nt. przyszłości LEADERa w Unii Europejskiej oraz MAZOWIECKO-LUBELSKA, która rozpoczęła na ten temat dyskusję, a jej podsumowanie będzie miało miejsce w Zamościu w sierpniu 2011 roku. Materiały nt. przyszłości LEADERA w Unii Europejskiej znajdują się na stronach internetowych tych sieci.

Poniżej zamieszczam streszczenie propozycji czeskich LGD dla podejścia LEADER po 2014 r. w opracowaniu Krzysztofa Kwatery z Małopolskiej Sieci LEADER:

"Krajowa sieć czeska,  skupiająca 112 LGD, opracowała w maju 2011 Narodowy Plan Strategiczny Leader 2014+. Plan jest propozycją podejścia Leader w nowym okresie programowania UE 2014-2020.

Wg Planu, podejście LEADER byłoby częścią wszystkich programów, które realizowane są na obszarach wiejskich. Jest to zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami czterech Komisarzy Europejskich odpowiedzialnych za rozwój regionalny, rybołówstwo, obszary wiejskie i zasoby ludzkie. W związku z tym zakres działań LGD byłby znacznie szerszy niż dotychczas i obejmowałby nie tylko takie dziedziny jak przedsiębiorczość czy odnowę wsi,  ale także takie jak opieka społeczna, edukacja, transport, infrastruktura, zdrowie, nauka itd.
To podejście – kompleksowego działania na obszarach wiejskich, prezentowała też ARC – koalicja różnych organizacji i instytucji naukowych działających na obszarach wiejskich w Europie.

Czeskie LGD chciałyby, aby w programie regionalnym (w którym zapewne, podobnie jak w Polsce, realizowane są przede wszystkim działania infrastrukturalne), gminy poniżej 10 tys. mieszkańców korzystały tylko ze środków LGD. W przypadku środków z innych programów limitem byłaby kwota: 200-400 tys. Euro tzn. że poniżej tej kwoty, wnioski składane byłyby tylko do LGD, a dopiero powyżej tej kwoty – do instytucji zarządzającą danym programem. Jest to zgodne z innymi, wcześniejszymi propozycjami, które zmierzają do zmiany z podejścia sektorowego na podejście terytorialne czyli takie, w którym na poziomie regionalnym (wojewódzkim) realizowane byłyby tylko te działania, które mają wymiar regionalny. Podobnie działania na poziomie krajowym. W Komisji Europejskiej obowiązuje zasada, że działania powinny być realizowane na najniższym szczeblu administracyjnym, na jakim jest to możliwe.

Czesi proponują, aby środki na mieszkańca wyniosły 1400 Euro tj. 38 razy więcej niż obecnie w Polsce. Średniej wielkości LGD w Polsce, tj. obejmująca obszar ok. 50 tys. mieszkańców otrzymałaby zatem 280 mln zł.

Czeskie LGD oczekują, że pokrycie LGD w ich kraju wyniesie w nowym okresie 100% obszarów wiejskich kraju (wraz z miastami do 25 tys. mieszkańców). W związku z tym przewidują powołanie ok. 40 nowych LGD do 112 obecnych.

Przedstawiciel Czech w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym jest też propagatorem idei rozszerzenia podejścia Leader na obszary miejskie. Idzie to w parze z zapowiedziami Komisji Europejskiej wsparcia współpracy na styku obszarów miast i wsi."

Głosy w dyskusji nad przyszłością LEADER po 2014 roku można kierować bezpośrednio do Małopolskiej czy Mazowiecko-Lubelskiej sieci LEADER, albo do naszej LGD na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S.P.