Plan Odnowy Miejscowości Weklice

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_10._z_dziejw_weklic_1.jpg Mieszkańcy Weklic przystąpili do aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości. Podczas spotkania 29 lipca 2011 roku zaktualizowano wyniki analizy SWOT wykonane  w 2006 roku, opracowano wnioski z niej wypływające, misję, zatwierdzono wizję i priorytety rozwoju. Niezwykle pozytywnym zjawiskiem jest dostrzeganie więcej mocnych stron i ich przegrupowanie, zdecydowane zmniejszenie słabych stron i umiejętność dopasowania zadań do priorytetów i celów. Na kolejnym spotkaniu policzona zostanie wartość tych marzeń, czas potrzebny na realizację celów i wskazane źródła finansowania. Kolejne pozytywne zjawisko to wielopokoleniowość i bardzo dużo dzieci zainteresowanych warsztatami tanecznymi, wokalnymi, boksem i sztukami walk wschodu. Kobiety chcą się uczyć zasad prawidłowego żywienia, gotowania, nakrycia stołu i przyjmowania gości, ale także fryzjerstwa i wizażu, samoobrony. Mężczyźni wolą stare zawody i rzemiosło. Zgłoszono również potrzeby w rozwoju infrastruktury i przedsiębiorczości. Za dwa tygodnie poznamy wartość tych marzeń. Inicjatorką spotkania była mieszkanka Weklic Katarzyna Rękas, radna gminy Elbląg, warsztaty prowadziły Stanisława Pańczuk i Iwona Grajkowska ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

S.Pańczuk