Równać Szanse 2011

Utworzono .

logo_rs.pngPolska Fundacja Dzieci i Młodzieży  ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

"O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 roku."

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym zamieszczone są na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Źródło:http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/969