Nabór wniosków - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Utworzono .

prow.pngSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (nabór nr TiRM/Konkurs Nr 2/2011/LGD KE)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 19.09.2011 roku do 14.10.2011 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pokój 25 lub 29.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami i planem operacji, wykaz dokumentów, kryteria wyboru operacji i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz  minimalne wymagania znajdują się na stronach internetowych:

- Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania: www.kanal-elblaski-lgd.pl,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

oraz w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby projekt mógł zostać wybrany musi uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, tj.
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 13,8 pkt;

V. Limit dostępnych środków wynosi:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 446 217,50 złotych.

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz sposobie ich przygotowywania udzielane są w Biurze  Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 55 643 58 45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój  25 lub 29.

1.TiRM_OiRW_informacja_o_naborze_TiRW_konkurs_Nr_2_2011_LGD_KE_i_OiRW_konkurs_Nr_3_2011_LGD_KE

2.TiRM_kryteria_oceny_operacji_TiRM_konkurs_Nr_2_2011_LGD_KE

3a.TiRM_Oswiadczenie_do_oceny_zgodnosci_opercaji_z_LSR_TiRM_Konkurs_Nr_2_2011_LGD_KE

3b.TiRM_wykaz_dokumentow_TiRM_Konkurs_Nr_2_2011_LGD_KE

4.TiRM_minimalne_wymagania_TiRM_Konkurs_Nr_2_2011_LGD_KE

Kopia_WOPP_413_312_LGD-1

Kopia_Zalacznik_1_do_WoPP_413_312

Kopia_Zalacznik_2_do_WoPP_413_312

Kopia_Zalacznik_3_do_WoPP_413_312

Kopia_Zalacznik_4_do_WoPP_413_312

Kopia_Zalacznik_5_do_WoPP_413_312

Kopia_Zapytanie_ofertowe_wzor

WoPP_Instrukcja

Zalacznik_1_Instrukcja

D20080883_rozp.

D20090402_zm.1

D20100335_zm.2

D20110319_zm.3

S.Pańczuk