Wnioski z różnicowania ... dla rolników w ARiMR

Utworzono .

prow.png

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej -nabór w 2011r.

W 2011 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" zostanie przeprowadzony w następujący sposób:

od 27 września do 14 października 2011 roku,  będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania nie może przekroczyć  50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji;

od 17 października do 4 listopada 2011 roku swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. W tym przypadku kwota dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji.

źródło www.arimr.gov.pl

Więcej informacji na www.minrol.gov.pl/pol/layout/set/print/content/view/full/31091

S.P.