KSOW - sprawozdanie i plan na lata 2012-2013

Utworzono .

ksow.png Konferencja pn. "Stan realizacji zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wojwództwie warmińsko - mazurskim. Kierunki rozwoju na lata 2012-2013" 8 września 2011 roku w Olsztynie pozwoliła podsumować zadania zrealizowane w latach 2009-2011 i była przyczynkiem do dyskusji nad nowymi zadaniami planowanymi na lata 2012-2013.

Działalność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce i Unii Europejskiej przedstawił Andrzej Sobieszek z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Planu Działania KSOW za lata 2009-2011 przedstawiła Wiesława Alicja Bojarska - zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt Planu Działania KSOW na lata 2012 - 2013 oraz założenia Wojewódzkiego Programu Odnowy Wsi omówił Jarosław Sarnowski - derektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

S.Pańczuk