Posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpg

PORZĄDEK OBRAD

XIV-II-9-2011 Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Czas spotkania:            26 września 2011 roku, od godz. 12:00

Miejsce spotkania:          ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg,
Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i cel posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII-II/8/2011 posiedzenia Zarządu z 7 września 2011 roku.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015
  i zmianami w statucie LGD w związku z rozszerzeniem obszaru LGD i LSR o Gminę Godkowo oraz przyjęcie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian statutu.
  2. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu.
  3. w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju przyjętej przez Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w związku
   z rozszerzeniem obszaru LGD o Gminę Godkowo.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
 6. Informacja z realizacji zadań w ramach funkcjonowania III etapu 2011-2015, w okresie
  7 września 2011 roku – 26 września 2011 roku.
 7. Plan zadań w IV etapie (październik – grudzień 2011 roku).
 8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.