Zaproszenie na WZC LGD Kanał Elbląski

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgZapraszam w XII posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu do Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A, 26 września 2011 roku, w godz. 13:00-15:00.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie i cel Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia WZC z 10 marca 2011 roku.
 4. Informacja z realizacji zadań między WZC 10.03.2011 r – 26.09.2011 r.
 5. Dyskusja nad projektami uchwał i:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia w związku
   z rozszerzeniem LGD Kanału Elbląskiego o Gminę Godkowo.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.
  3. Wyrażenie opinii do zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju w związku
   z rozszerzeniem obszaru LGD o Gminę Godkowo.
 6. Informacja o planowanych zadaniach do końca 2011 roku.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

w Elblągu