Promocja Krainy Kanału Elbląskiego - zakończony projekt

Utworzono .

_logo_kke_jpg.jpg

W Iławie, 14 października 2011 roku, konferencja  pn. "Proces budowania marki Krainy Kanału Elbląskiego poprzez tworzenie i promocję pakietów turystycznych" zakończyła projekt "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego".

Głównym celem projektu, założonym przez czterech partnerów - samorząd województwa warmińsko - mazurskiego, powiat elbląski, iławski i ostródzki, było:

 • stworzenie obszarowego produktu turystycznego
 • wypromowanie marki obszaru Kanału Elbląskiego

Cel ten pozwoliły osiągnać:

 • logo i layout Krainy Kanału Elbląskiego
 • trzy konferencje: w Elblągu - 2009 rok, w Ostródzie - 2010 rok, w Iławie - 2011 rok
 • trzy imprezy promocyjne: w Pasłęku - 2009 rok, w Ostródzie - 2010 rok, w Iławie - w 2011 rok
 • udział w targach w Berlinie, Goteborgu, Londynie, Kijowie, Poznaniu, Gdańsku
 • budowa trzech makiet pochylni Oleśnica i trzech stoisk wystawienniczych
 • wydanie mapy i przewodnika w 7 wersjach językowych
 • nagranie wizytówki dźwiękowej, filmu, spotu reklamowego i prezentacji w 5 wersjach językowych
 • wizyty studyjne dziennikarzy w 2009, 2010 i 2011 roku z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Litwy i Estonii
 • promocja medialna, e-mailingowa, artykuły sponsorowane w czasopismach kobiecych i turystycznych
 • cztery wersje językowe strony internetowej www.krainakanaluelblaskiego.com

Projekt wymaga utrwalania jego efektów przez 5 lat, do czego zobowiązani są partnerzy projektu. Zagwarantuje to doskonalenie i utrwalanie marki Krainy Kanału Elbląskiego.

Projekt był realizowany jako indywidualny projekt kluczowy w RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wartość projektu wyniosła 3.016.297,95 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.429.326,32 zł.

S.Pańczuk