Wyniki naboru w konkursach na realizację LSR KE

Utworzono .

prow.png W naborach wniosków trwających od 19 września 2011 roku do 14 października 2011 roku na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego Stowarzyszenia Łączy  Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu wpłynęło odpowiednio:

  • w ramach "Odnowy i rozwoju wsi" 11 wniosków na wartość dotacji 2.423.943 zł. Zadeklarowany limit środków w tym konkursie wynosił 1.849.931 zł, a więc przekroczony limit środków wynosi 574.012,00 zł. Zgłoszone operacje dotyczą głównie budowy lub remontu świetlic wiejskich, bibliotek, chodników, oświetlenia ulicznego, szatni przy obiektach sportowych lub sceny letniej.
  • w ramach "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" 4 wnioski na wartość dofinansowania 647.703,00 zł. Zadeklarowany limit środków wynosił 446.217,50 zł. Przekroczenie limitu dotacji to kwota 201.485,50 zł. Zgłoszone operacje dotyczą usług dla ludności, edukacji, rozbudowy bazy rekreacyjno-turystycznej.

Posiedzenie Rady ds. wyboru operacji odbędzie się 26 października 2011 roku w Elblągu.

TiRM_konkurs_Nr_2-2011_LGD_KE_lista_złożonych_wnioskow

OiRW_konkurs_Nr_3-2011_LGD_KE__lista_złożonych_wniosków

S.Pańczuk