Wyniki oceny wniosków przez Radę ds. wyboru operacji

Utworzono .

prow.pngPodczas XII posiedzenia Rada ds. wyboru operacji LGD Kanału Elbląskiego 26 października 2011 roku dokonała oceny 15 wniosków, w tym 11 złożonych w konkursie OiRW_konkurs Nr 3/2011_LGD KE i 4 w konkursie TiRM_konkurs Nr 2_2011_LGD KE.

Do dalszej oceny formalnej i merytorycznej zakwalifikowano 9 wniosków w ramach konkursu "Odnowy i rozwoju wsi" oraz 2 wnioski w ramach "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw".

Wszystkie wnioski w ramach "Odnowy wsi" spełniły kryterium minimalnej liczby punktów, ale nie wszystkie zmieściły się w zadeklarowanym limicie dotacji. Natomiast w ramach "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" tylko 2 wnioski spełniły kryterium minimalnej liczby punktów.

TiRM_lista_rankingowa_wnioskow_TiRM_konkurs_Nr_2_2011_LGD_KE

OiRW_lista_rankingowa_wnioskow_OiRW_konkurs_Nr_3_2011_LGD_KE

S.Pańczuk