Przebieg szlaków rowerowych w Gminie Godkowo

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_tablica_szlakw.jpgPodczas spotkania przedstawicieli LGD Kanał Elbląski, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej i Gminy Godkowo, 28 października 2011 roku w Godkowie, uzgodniono przebieg nowych szlaków rowerowych. Długość planowanych do wytyczenia i oznakowania szlaków rowerowych na terenie Gminy Godkowo łączących w sieć szlaki LGD Kanał Elbląski i LGD Łukta wynosi około 50 km. Punktami stycznymi z innymi szlakami rowerowymi są Kwitajny i Markowo. Planowany przebieg uwzględnia atrakcyjność turystyczną i przyrodniczą gminy, bierze pod uwagę szlak wsi tematycznych, istniejące lub planowane zagospodarowanie turystyczne, wartości ekologiczne i istniejący układ oznakowanych szlaków rowerowych.

Gmina Godkowo jest członkiem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu od 26 września 2011 roku.

S.Pańczuk