Zgoda na realizację zadań LSR KE w Gminie Godkowo

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_obraz1_z_godkowem.pngUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 listopada 2011 roku wyraził zgodę na rozszerzenie LGD Kanał Elbląski i realizację zadań Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2008 - 2015 także na obszarze Gminy Godkowo.

Lokalną Grupę Działania wokół Kanału Elbląskiego  w 2006 roku zakładało 34 osoby fizyczne - członkowie założyciele. Zgodnie z zasadą trójsektorowego partnerstwa dołączyło do nas 10 gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Markusy, Małdyty, Miłomłyn, Rychliki, Susz i Zalewo oraz powiaty: elbląski i iławski. W tym samym roku członkiem LGD została Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie delegując 3 przedstawicieli i Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie z 2 przedstawicielami. W 2008 roku, w trakcie realizacji Schematu II Programu Pilotażowego LEADER+, członkiem LGD Kanał Elbląski została Gmina Pasłęk, a w 2011 roku w trakcie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego -  Gmina Godkowo.

Gmina Godkowo powiększyła limit dotacji w ramach budżetu LSR obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego o blisko 300 tys. zł na zadania związane z działaniem "Odnowa Wsi" i projekty współpracy. Środkami w ramach funkcjonowania LGD "starzy" członkowie LGD muszą solidarnie podzielić się z nowo przyjętą Gminą Godkowo.

S.Pańczuk