XIII posiedzenie Rady LGD Kanał Elbląski

Utworzono .

prow.png Rada Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu na XIII posiedzeniu 17 listopada 2011 roku rozpatrzyła dwa odwołania potencjalnych beneficjentów od decyzji Rady z 26 października 2011 roku w konkursach:

  • Nr 3 działanie "Odnowa i rozwój wsi";
  • Nr 2 działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

W wyniku rozpatrzenia odwołań podtrzymano decyzję Rady w konkursie "Odnowa i rozwój wsi" oraz skierowano do uzupełnienia o dodatkowe dokumenty odwołanie w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

W trakcie spotkania Rady pod dyskusję poddano zasady podziału dodatkowych środków na realizację nowych zadań i przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 oraz regulamin obrad Rady.

Kolejne posiedzenie Rady LGD Kanał Elbląski przewidziane jest 28 listopada 2011 roku. W porządku obrad XIV posiedzenia Rady przewidziano:

1. Rozpatrzenie odwołania w konkursie w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

2. Dyskusję nad Regulaminem obrad Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

3. Dyskusję nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 w związku z dodatkowymi środkami na Oś 4 LEADER.

S.Pańczuk