Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

Utworzono .

eu.png Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapraszają na konferencję pn. Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku szansą na dalszy rozwój obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2011 roku w Olsztynie. W programie przewidziano wykłady:

  • Jolanty Morozas - dyrektor ARiMR w Olsztynie, dr Jarosława Sarnowskiego - dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Andrzeja Milkiewicza - dyrektora ARR OT w Olsztynie nt. realizacji 7 lat Wspólnej Polityki Rolnej w województwie warmińsko-mazurskim;
  • prof. Szczepana Figiela z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nt. wpływu zmian w rolnictwie światowym na rozwój i wsparcie rolnictwa oraz obszarów wiejskich w UE;
  • dr Zofii Krzyżanowskiej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. WPR po 2013 roku w kontekście polskiego stanowiska;
  • prof. Andrzeja Babuchowskiego stałego przedstawiciela RP przy UE w Brukseli nt. stanowiska krajów UE wobec nowej WPR;
  • dr Czesława Siekierskiego Posła RP do Parlamentu Europejskiego nt. budżetu WPR 2014-2020 z perspektywy Parlamentu Europejskiego.

S.P.