Refleksje po konferencji - WPR po 2013 roku

Utworzono .

eu.png Podczas konferencji poświęconej Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku, która miała miejsce 2 grudnia 2011 roku w Olsztynie, wygłoszono wiele wykładów, poglądów, wniosków, uwag, pytań i refleksji.

Profesor Szczepan Figiel w wykładzie pt.: Wpływ zmian w rolnictwie światowym na rozwój i wsparcie rolnictwa oraz obszarów wiejskich w UE" omówił tendencje demograficzne i gospodarcze na świecie.  Jako czynniki światowego wzrostu gospodarczego wymienił:  krajowe oszczędności, perspektywy demograficzne, zdrowie, edukację, jakość instytucji i polityki oraz otwartość na wymianę handlową. Jako kraje generujące największy globalny wzrost gospodarczy podał Wietnam, Chiny, Indie, Indonezję, Mongolię, Filipiny, Irak, Bangladesz, Egipt, Sri Lankę, Nigerię. Jako jeden z wniosków podał konkurencyjność jako warunek zaspokajania potrzeb, a konkurencyjnym jest ten, który jest efektywny. 

Z tym wnioskiem nie zgodziła się Pani dr Zofia Krzyżanowska, która zwróciła uwagę na aspekt środowiskowy wszelkiej działalności ludzkiej. Zwłaszcza w rolnictwie jest ważny nie tylko ekonomiczny rozwój, ale i wymogi środowiskowe i dobrostan. Rolnictwo jest niezwykle wrażliwe bo działa na żywnych strukturach  i wpływa na klimat, przyrodę, warunki do życia. W wykładzie  pt.: "Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku" dr Zofia Krzyżanowska omówiła główne zasady WPR, cele WPR w powiązaniu z budżetem, zapowiadane zmiany i scenariusze w Filarze I i Filarze II WPR oraz  rozwoju obszarów wiejskich oraz proponowane odchodzenie od regulacji na rynkach rolnych, przedstawiając stanowisko Polski w tych sprawach.

Profesor Mieczysław Babuchowski przedstawił stanowiska poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskeij w kwestii WPR i szanse jakie ma Polska na wprowadzenie swoich propozycji zmian. Budżet UE będzie gotowy w połowie 2012 roku i potem odbywać będą się dyskusje programowe. Obecnie dyskusja toczy się wokół struktury WPR i wielkości budżetu na WPR. W I Filarze WPR rozmowy dotyczą wyrównywania stawek płatności bezpośrednich, górnego limitu płatności na gospodarstwo. W II Filarze istotna jest dyskusja czy środki skierować na konkurencyjność, czy tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. W ramach wspierania rynków propozycje dotyczą odchodzenia od kwotowania (cukru i mleka), uruchamiania rezerw, wspierania organizacji branżowych.

Europoseł dr Czesław Siekierski zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia środków na innowacje.

Dyrektorzy regionalnych instytucji wdrażających i płatniczej WPR w Województwie Warmińsko - Mazurskim przedstawili stan realizacji WPR w latach 2006-2011 i wysokość środków jaka wpłynęła na obszary wiejskie regionu.

Stanowisko województw w sprawie przyszłości WPR przedstawił Igor Hutnikiewicz - przewodniczący Komisji Żywności Związku Województw, dyrektor Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na aspekt regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (II Filar WPR) zwróciła uwagę Lidia Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

LEADER ma być wzmocniony we wszystkich funduszach UE, a więc nastąpią zmiany w funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania i w Lokalnych Strategiach Rozwoju.

Dyskusje w sprawie WPR Unii Europejskiej ciągle przed nami. Najaktywniejsze w tej dyskusji są Niemcy, Francja i Polska.

S.P.