Konferencja o polityce rowerowej po 2013 roku

Utworzono .

eu.png Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję "Polityka rowerowa a skuteczne pozyskiwanie funduszy pozastrukturalnych Unii Europejskiej", która odbędzie się 14 grudnia 2011 roku w Olsztynie. W programie konferencji przewidziano wystąpienia:

  • dr Piotra Kuropatwińskiego pn.: Polityka Rowerowa - rodzaje i korzyści (Wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów ECF)
  • Rafała Ejsmonta pn.: EuroVelo 13 - Rowerowy Szlak Żelaznej Kurtyny (EV13-ICT) (Senior ekspert (PSWE))
  • Andrzeja Piotrowicza pn.: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) w kontekście gmin wiejskich (Sekretarz Generalny PUMA)
  • Macieja Lisickiego pn.: Zrównoważona mobilność w miastach na przykładzie Gdańska (zastępca Prezydenta Miasta Gdańska)
  • Remigiusza Kitlińskiego pn.: Działania miękkie na rzecz komunikacji rowerowej na przykładzie projktów Unii Europejskiej - Central Meetbike, ABC (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej)

Jest to element przygotowania samorządów do korzystania ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania w latach 2014-2020. Podobne spotkania odbyły się w Gdańsku i Elblągu.

S.P.