XV posiedzenie Zarządu LGD KE drugiej kadencji

Utworzono .

leader2.png Podczas XV posiedzenia Zarządu LGD KE drugiej kadencji, które miało miejsce 28 grudnia 2011 roku przyjęto:

  1. Szczegółowy opis zadań planowanych do realizacji w ramach V i VI etapu "Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2011-2015" w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku.
  2. Informację z realizacji zadań w ramach IV etapu "Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2011-2015" w okresie od 26 września 2011 roku do 28 grudnia 2011 roku.
  3. Zarys planu pracy Stowarzyszenia na 2012 rok.

W V i VI etapie "Funkcjonowania LGD ..." przewidziano:

  • 2 posiedzenia Rady, 12 posiedzeń Zarządu, 2 posiedzenia Walnego Zebrania Członków,
  • opracowanie i druk Kroniki Tom III - zrealizowane zadania LSR w latach 2009-2011,
  • przeprowadzenie 4 konkursów: odnowy i rozwoju wsi, małych projektów, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
  • aktualizację LSR pod dodatkowe środki PROW Oś 4 LEADER,
  • aktualizację strony internetowej, w tym zamieszczenie dotychczasowych publikacji LGD,
  • druk przewodnika "Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego" i mapy "Kanał Elbląski i okolice",
  • warsztaty beneficjentów operacji i warsztaty lokalnych liderów.

Poza "Funkcjonowaniem ..." przewiduje się również realizację innych projektów związanych ze szkoleniem znakarzy szlaków rowerowych, nawiązaniem kontaktów z innymi LGD wzdłuż Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1, tworzeniem i promocją produktów trurystycznych.

S.P.