II nabór wniosków w Funduszu Szwajcarskim

Utworzono .

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków projektów "dużych" do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (wraz z obowiązującą od 29 grudnia 2011 Erratą).

2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce "Do pobrania".

3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 grudnia 2011 r.

4. Termin zakończenia naboru upływa 29 lutego 2012 r.

5. Miejsce składania wniosków "ECORYS" Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 29 lutego 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie drugiego naboru wniosków projektów "dużych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF - 3,5677 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 29 grudnia 2011.