Poszukiwani animatorzy lokalni

Utworzono .

Poszukiwani animatorzy lokalni do projektu unijnego

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” poszukują ponad 2,5 tys. lokalnych animatorów, zwłaszcza z terenów wiejskich.

Inicjatywa wiąże się z niedawno zatwierdzonym  projektem unijnym o budżecie ok. 15 mln zł. Celem projektu jest upowszechnienie umiejętności korzystania z internetu, zwłaszcza  wśród osób zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym , tj. w wieku 50+.

Poszukiwane są osoby dynamiczne, o dobrych relacjach z własnym środowiskiem lokalnym, entuzjaści edukacji cyfrowej, choć niekoniecznie informatycy.  Zostaną oni nazwani „latarnikami”.

Wybrane osoby będą  najpierw kompleksowo przeszkolone  i uzbrojone w materiały edukacyjne i środki dydaktyczne. „Latarnicy”  będą dodatkowo korzystać ze wsparcia ekspertów. Planowane są też wyjazdy studyjne oraz specjalne granty na działania lokalne dla najbardziej prężnych animatorów.

Badania, ale i codzienna praktyka pokazują, że potrzebny jest nowy sposób dotarcia do osób niekorzystających z komputera i z internetu w celu zachęcenia  ich do wejścia w cyfrowy świat. Większa część mieszkańców wsi wciąż nie widzi korzyści z używania internetu. Projekt chce zmienić to negatywne nastawienie poprzez zupełnie nowe podejście.

Aby tak się stało, potrzebni są aktywni lokalni przewodnicy po cyfrowym świecie, osoby znane i darzone zaufaniem,  znające potrzeby i uwarunkowania gminy. To one potrafią dotrzeć najskuteczniej do swoich współmieszkańców z informacjami o korzyściach wynikających z korzystania z internetu.

Rekrutacja ma  zostać zakończona do połowy 2012 roku. Zainteresowani powinni zgłaszać się do Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”  www.mwi.pl.

źródło: www.sami-swoi.net