Animator rozwoju lokalnego w podróży

Utworzono .

leader2.png Animator Rozwoju Lokalnego naszego Stowarzyszenia odwiedza miejscowości i spotyka się z mieszkańcami wsi, które zostały wskazane do działań animacyjnych przez Gminy – Partnerów Lokalnej Grupy Działania.

14 stycznia 2012 roku animator podróż zaczął od Gminy Iława, gdzie odwiedził miejscowości: Wola Kamieńska i Tynwałd. Następnie odwiedził Liwę i Liksajny w Gminie Miłomłyn, a podróż zakończył w Gminie Małdyty w Jarnołtowie.

Każda z wymienionych miejscowości poszukuje możliwości na rozwój. Potrzeby są duże, niektóre z miejscowości mają już sprecyzowane cele w jakich chcą się rozwijać – inni są na etapie poszukiwań drogi i kierunków rozwoju.

Z miejscowościami Weklice i Tynwałd współpraca ta już jest stała i zawiązała się podczas wspólnych spotkań i warsztatów. Mamy nadzieję, że współpraca z Wolą Kamieńską, Liwą, Liksajnami i Jarnołtowem przyniesie zamierzone efekty.

Chcemy przypomnieć, iż jednym z celów działania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu jest aktywizacja mieszkańców z obszarów wiejskich wokół Kanału Elbląskiego.

Przed animatorem kolejne spotkania, warsztaty i rozmowy.

IG