Konferencja Program Współpracy z NGO

Utworzono .

Podczas konferencji 19 stycznia 2012 roku w Elblągu nt. Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, sam model współpracy, partnerstwo, role ciał przedstawicielskich przedstawiali reprezentanci administracji publicznej i organizacji pozarządowych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a w tym:

 1. Grażyna Kluge - Wiceprezydent Elbląga i przewodnicząca Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Maciej Pietrzak - pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawili współpracę samorządu Miasta Elbląga z organizacjami pozarządowymi na poziomie polityk (konsultowania strategii miasta), finansowym (konkursy grantów), instytucjonalnym (przekazanie obiektów na siedziby organizacji pozarządowych).
 2. Jerzy Boczoń prezes Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku przedstawił nowy model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
 3. Arkadiusz Jachimowicz prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Jerzy Boczoń prezes Fundacji RC w Gdańsku przedstawili proces tworzenia Rad Działalności Pożytku Publicznego w Elblągu i Gdańsku.
 4. Piotr Wołkowiński - niezależny ekspert zaprezentował proces tworzenia lokalnych partnerstw.
 5. Stanisław Szwabski - Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, Członek Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej omówił doświadczenia Gdyni we współpracy z organizacjami pozarządowymi w kontekście modelu współpracy.
 6. Monika Hausman-Pniewska omówiła produkty projektu systemowego "Model Współpracy", tj. grę strategiczną, poradnik i niezbędnik. 

W panelu dyskusyjnym "czy model zmieni oblicze współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi" wystąpili:

 • Jerzy Boczoń, prezes Fundacji RC w Gdańsku
 • Monika Hausman-Pniewska, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. organizacji pozarządowych
 • Andrzej Kowalczys, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. organizacji pozarządowych
 • Piotr Wołkowiński niezależny ekspert.

Konferencję prowadzili Arkadiusz Jachimowicz i Piotr Boczoń.  Projekt był realizowany w Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wnioskodawcą była Fundacja Regionalne Centrum i Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie Sieci Splot, Instytutem Spraw Publicznych, Związkiem Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Collegium Civitas i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

S.Pańczuk