VI Forum LGD Warmii i Mazur w Olsztynie

Utworzono .

leader2.png "Powrót do porozumienia - projekty współpracy, realizacja LSR, funkcjonowanie LGD" to tytuł spotkania LGD Warmii i Mazur podczas VI Forum 7 lutego 2012 roku w Olsztynie. Porozumienie, do którego nawiązuje VI Forum LGD Warmii i Mazur zostało wypracowane w Zalesiu koło Barczewa podczas I Forum 3 października 2009 roku, a sfinalizowane i podpisane podczas spotkania 24 listopada 2009 roku w Elblągu.

W Olsztynie 7 lutego 2012 roku został wydyskutowany zarys przygotowania projektu współpracy LGD Warmii i Mazur związany ze wsparciem  gospodarstw agroturystycznych Warmii i Mazur, a polegający na badaniu rynku, tworzeniu poradnika w zakresie rozwoju produktów lokalnych. Inna propozycja dotyczyła tworzenia produktów turystycznych i szlaków turystycznych Warmii i Mazur. Przewidziana jest organizacja dwóch spotkań poświęconych tematowi produktu lokalnego i przygotowania projektu współpracy. Podczas kolejnego spotkania 24-25 lutego 2012 roku w Węgorzewie  planowane jest doprecyzowanie zadań poszczególnych partnerów przygotowania projektu współpracy.

W zakresie rozwoju produktu lokalnego najbardziej zaawansowana jest LGD LEADER w EGO obejmująca trójkąt: Ełk-Gołdap-Olecko. Wnioskodawcą "Przygotowania projektu współpracy" jest LGD "Południowa Warmia" z Barczewa.

W spotkaniu uczestniczyło 13 Lokalnych Grup Działania z Warmii i Mazur. 

S.Pańczuk