Po XV posiedzeniu Rady LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

leader2.png Podczas XV posiedzenia Rady LGD Kanału Elbląskiego 13 lutego 2012 roku podjęte zostały następujące decyzje:

1) Uchwała w sprawie zgodności operacji w działaniu 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego przez beneficjenta.

2) Decyzja o uruchomieniu środków LSR OW KE z oszczędności i ich zadysponowaniu w konkursach planowanych na 10-25 kwietnia 2012 roku w działaniach:

  • 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • 313 Odnowa i rozwój wsi
  •  413 MP Małe projekty

3) Decyzja o doprecyzowaniu odpowiedzi w oświadczeniach beneficjentów dotyczących efektywności wydatkowanych dotacji w postaci wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania mierzących poziom osiągniętych celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego.

4) Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Rady określającego szczegółowo procedurę prac w trakcie oceny zgodności operacji z LSR OW Kanału Elbląskiego.

Posiedzenie Rady nie było planowanym w związku z naborem operacji w ogłaszanych konkursach, a wynikało z wezwania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ponownej oceny zgodności operacji z LSR w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego tej operacji, na etapie oceny formalnej i merytorycznej w Agencji.

Podczas spotkania Pani Halina Cieśla - Członek Rady  LGD Kanału Elbląskiego przekazała swoje doświadczenia z udziału w Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie 24-30 stycznia 2012 roku i osiągniętych efektach.  Zdjęcia z posiedzenia Rady 13 lutego 2012 roku i udziale w Targach w Berlinie znajdują się na facebook'u - obok.

S.Pańczuk