Kolejne stowarzyszenie z opieką LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

leader2.png Powstało kolejne, trzecie stowarzyszenie założone we współpracy z LGD Kanału Elbląskiego. Nowe stowarzyszenie "Kwitajny z historią w przyszłość" zostało powołane 13 lutego 2012 roku podczas spotkania założycielskiego w Kwitajnach. Aktywni członkowie zamierzają ożywić turystycznie  swoje sołectwo, wykorzystując bogate dziedzictwo kulturowe Kwitajn. Ich najbliższe plany to oznakowanie atrakcji turystycznych, poprawa wizerunku wsi, ale i zabiegi o miejsce spotkań - świetlicę. I w tym stowarzyszeniu liderkami są kobiety.

W zebraniu założycielskim z LGD Kanału Elbląskiego wzięły udział Iwona Grajkowska i Diana Ścibek, a z Urzędu Miejskiego w Pasłęku uczestniczył Piotr Szczepkowski.

Ożywione prace animacyjne są prowadzone z mieszkańcami: Tynwałdu i Woli Kamieńskiej w Gminie Iława, Kwitajn i Surowego w Gminie Pasłęk, Weklic i Janowa w Gminie Elbląg.

S.P.