Nowe publikacje LGD

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_1._informator_2011_okadka_web.jpg20 lutego 2012 roku minęło 6 lat od rejestracji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Przez lata naszej pracy powstawały publikacje, dokumentacje,  filmy, strategie, produkty turystyczne. Prowadzone były szkolenia, organizowane imprezy,  znakowany obszar, a wszystko to miało służyć  promocji obszarów wiejskich wokół Kanału Elbląskiego.

W zakładce FilmyPublikacje, Pocztówki i Produkty turystyczne sukcesywnie są zamieszczane nowe i dawniejsze publikacje LGD Kanału Elbląskiego. Nowym wydawnictwem jest "Razem można więcej" informator o LGD i LSR Kanału Elbląskiego 2006-2011, wydany pod koniec 2011 roku. Ze starszych w przeglądarce znalazły się oferty produktów turystycznych wypracowane podczas szkoleń lokalnych liderów.

"Razem można więcej" to informator, który opisuje 6 lat działalności Loklanej Grupy Działania Kanału Elbląskiego i przedstawia syntetycznie:

  • Metodę i Program LEADER 
  • Potencjał LGD Kanału Elbląskiego
  • Partnerów LGD Kanału Elbląskiego
  • Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego
  • Działaność LGD Kanału Elbląskiego w latach 2006-2011

Zamiast zakończenia przedstawiono wdrażanie metody LEADER w praktyce LGD Kanału Elbląskiego oraz nowe plany i zadania.

Mam nadzieję, że podsumowanie 6-letniej działaności LGD Kanału Elbląskiego w takiej formie będzie bodźcem do podejmowania dalszych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej obszaru Kanału Elbląskiego.

S.Pańczuk