Refleksje po spotkaniu LGD Warmii i Mazur

Utworzono .

W dniach 23-24 lutego 2012 roku w Ogonkach koło Węgorzewa odbyło się spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Regionu Warmii i Mazur. Jego celem była prezentacja działalności LGD przez ich przedstawicieli oraz ocena działalności LGD ze strony Instytucji Wdrażających i Płatniczej, czyli Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Była to także okazja do kontynuacji prac nad projektami współpracy LGD Warmii i Mazur. Dla LGD najbardziej cenne było zebranie pomysłów na projekty współpracy, dla Instytucji Wdrażających - samoocena Lokalnych Grup Działania.

Zamieszczam prezentację z tego spotkania nt. działalności LGD Kanału Elbląskiego w okresie 2006-2011 ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku oraz prezentację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą wdrażania LSR przez LGD Warmii i Mazur.

Razem_można_więcej_23-24.02.2012_ogonki2

24-24_ogonki_LGD1

S.Pańczuk