Zimowy spływ kajakowy Drwęca - Wel 2012

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_reklama_2010.06.19_kajaki_na_pochylni_25.jpgTowarzystwo Miłośników Ziemi Nowomiejskiej i Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowomiejskiej – Sekcja Kajakowa zapraszają na XII OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW KAJAKOWY  DRWĘCA – WEL 8.03.2012 - 11.03.2012 r. Współorganizatorem jest Firma PPHU „Adam Kopiczyński, „KORSARZ” – Krzysztof Wiśniewski oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Miasta Nowego Miasta Lubawskiego, Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Urząd Gminy Grodziczno.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY stanowią:

 

Komandor – Tomasz Knitter

Instruktorzy Rekreacji Ruchowej – Krzysztof Wiśniewski i Krzysztof Kowalczyk

Wynajem i transport kajaków – Adam Kopiczyński

Lekarz – Iwona Sadowska

Kwatermistrz – Tomasz Knitter

Skarbnik – Damian Baliński

Ratownicy – Marek i Jakub Połomscy, Piotr Perlik

CEL I ZADANIA SPŁYWU

 • turystyka kajakowa jako forma aktywnego wypoczynku
 • zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi rzek: Drwęca i Wel

TERMIN SPŁYWU

8.03.2012 - od 17-tej – przyjmowanie uczestników

weryfikacja od 9.03.2012 godz.18:00 do 10.03.2012 godz.9:00

weryfikacja od 10.02.2012 godz.18:00 do 11.03.2012 godz.9:00

8.03.2012 – 11.03.2012 r. – spływ

TRASA SPŁYWU

I dzień 9.03.2012 r.: rz. Wel: Podcibórz – Lidzbark Welski  
II dzień 10.03.2012 r.: rz. Wel: Kurojady – Trzcin
III dzień 11.03.2012 r.: rz. Wel: Kuligi – Bratian
11.03.2012 r. niedziela - zakończenie, posiłek, rozwiązanie imprezy

Świadczenia w ramach wpisowego

 • sprzęt pływający , kamizelka , wiosło
 • transport autokarowy i uczestników na poszczególne etapy
 • 3 noclegi w Hotelu MOSiR przy ul. Jagiellońskiej 20 w Nowym Mieście Lubawskim (pokoje 2 i 3 osob. z pościelą ) lub 3 noclegi w „Hoteliku” Hanny Herbert z        dopłatą 45,00 zł
 • ubezpieczenie NW
 • pieczątki uczestnictwa w Zimowej Imprezie
 • sprzęt ratowniczy i obsługę ratowniczą i opiekę lekarska
 • 3 x śniadanie (stół szwedzki), 3 x obiad polowy, 2 x kolacja (stół szwedzki),                1 x Biesiada Kajakowa oraz kiełbaski w trakcie etapów
 • udział w imprezach towarzyszących

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłata wpisowego
 2. Warunkiem uczestnictwa w spływie oraz imprezach towarzyszących jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami określonymi w regulaminie oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
 3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu imprezy może spowodować wykluczenie ze spływu bez prawa zwrotu świadczeń oraz wpisowego
 4. Umiejętność pływania ( karta pływacka )
 5. Każdy uczestnik musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w spływie lub złoży oświadczenie własnoręcznie podpisane.
 6. Organizator ma prawo w przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu uczestników przerwać spływ, a koszty poniesione przez uczestnika nie będą zwracane.
 7. W przypadku nie dojścia spływu do skutku organizator zobowiązany jest do zwrotu wpisowego.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa spływu oraz ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU.
 2. Udzielanie pomocy innym uczestnikom spływu którzy takiej pomocy potrzebują.
 3. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika – na rzecz organizatora lub osób trzecich.
 4. Załadunek i rozładunek sprzętu pływającego z samochodów.
 5. W spływie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie z prawnym opiekunem.
 6. Wszyscy uczestnicy spływu obowiązkowo płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej lub w kapoku.
 7. Spożywanie alkoholu przed i w czasie trwania spływu jest zabronione.
 8. Zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego, jak również pozostawanie za zamykającym.

Regulamin został opracowany zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej z dnia 18.01.1996r (Dziennik Ustaw Nr 81 poz. 889 z dnia 04.06.2001e) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12,09.2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przełożenia terminu spływu w razie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Informacja o ewentualnym przełożeniu spływu pojawi się na stronie internetowej i w wysłanym e-mail’u co najmniej na       96 godzin przed jego rozpoczęciem.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa poniżej 10 dni przed terminem rozpoczęcia spływu wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie ( opracowanym zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Usługach Turystycznych) zobowiązuje się do ich przestrzegania potwierdzając to własnym podpisem ( Dz. U. Nr 55 z dnia 04.06.2001 r. )
 4. Uczestnicy spływu muszą posiadać wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, ciepłą bieliznę, obuwie gumowe, cumkę do kajaka, reperaturkę, apteczkę, folię do przykrycia w kajaku, termos.
 5. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.

Szczegółowy harmonogram imprezy każdy uczestnik otrzyma przy weryfikacji.