XVI posiedzenie Zarządu LGD Kanał Elbląski

Utworzono .

leader2.png XVI posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblagu II kadencji odbędzie się 7 marca 2012 roku, od godz. 17:30 w Bałoszycach, po szkoleniu dotyczącym wsi tematycznych.

PORZĄDEK  OBRAD XVI posiedzenia Zarządu LGD:
1.    Otwarcie i cel posiedzenia Zarządu.
2.    Przyjęcie protokołu z XV-II/10/2011 posiedzenia Zarządu z 28 grudnia 2012 roku.
3.    Informacja z realizacji zadań w ramach funkcjonowania V etapu 2011-2015, w okresie
28 grudnia 2011 roku – 7 marca 2012 roku.
4.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015.
5.    Informacja o konkursach w działaniu:

  • 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • 313 Odnowa i rozwój wsi
  • 413 MP „Małe projekty”

6.    Dyskusja o zmianie siedziby Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i przegląd ofert na wynajem pomieszczeń biurowych.
7.    Zatwierdzenie harmonogramu i budżetu działań w ramach KSOW:

  • Szkolenie znakarzy – opiekunów szlaków rowerowych – pilotaż
  • Warsztaty produktu turystycznego: aktywnie z Jeziorakiem - pilotaż

8.    Sprawozdanie z udziału w Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie

9. Decyzja w sprawie wyjazdu na Dni Polskie do Estonii 13-15 czerwca 2012 roku.

10. Plan zadań w V i VI etapie wniosku w ramach „Funkcjonowania lokalnej Grupy Działania, nabywania umiejętności i aktywizacji” (marzec – czerwiec 2012 roku).
11.    Dyskusja nad porządkiem obrad XIII Walnego Zebrania Członków, terminu, miejsca.
12.    Wolne głosy i wnioski.
13.     Zamknięcie posiedzenia.