Plan Odnowy Miejscowości Węzina

Utworzono .

leader2.png Podczas spotkania animacyjnego z mieszkańcami Węziny 29 lutego 2012 roku, przystąpiono do aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Węzina. Opracowany w 2006 roku Plan Odnowy Miejscowości Węzina został częściowo zrealizowany, niektóre zapisy przestały być aktualne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że mieszkańcy dostrzegli więcej mocnych niż słabych stron, zwrócili uwagę na nowe szanse, skreślili kilka nieistotnych zagrożeń.  Przewartościowano priorytety i wyznaczono nowe cele. Zaplanowano wstępnie nowe zadania do realizacji. Zawiązane zostało Stowarzyszenie "Dwie wsie", które zamierza aktywnie wspierać rozwój Węziny i Dłużyny. Ciekawe pomysły na rozwój będą mogły być dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jeśli zostaną złożone wnioski w najbliższych konkursach w LGD Kanału Elbląskiego:

- Odnowy wsi,

- Małych projektów,

- Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,

- Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Warsztaty prowadziła Stanisława Pańczuk i Iwona Grajkowska. Zdjęcia ze spotkania animacyjnego - obok na Facebook'u