Zaproszenie na konferencję dot. turystyki wiejskiej

Utworzono .

ksow.png TURYSTYKA WIEJSKA I PRODUKTY TRADYCYJNE NARZĘDZIEM ROZWOJU ŻUŁAW I POWIŚLA - to konferencja na którą zapraszają Samorząd Wojewóztwa Pomorskiego i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Starym Polu.

Miejsce: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddział w Starym Polu
Czas: 22 marca 2012 r.

Program:
Sala im. prof. St. Laskowskiego
10.00 – 10.20 Powitanie zaproszonych gości i uczestników konferencji. Oficjalne rozpoczęcie konferencji
10.20 – 11.05 „Szlak tradycji i zwyczajów kulinarnych produktem turystyki wiejskiej” – Krystyna Drąg,
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
11.05 – 11.50 „Wymagania sanitarno-higieniczne przy produkcji żywności w gospodarstwie i sprzedaży produktów na lokalnych festynach i imprezach promocyjnych”
– Regina Szymańska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
11.50 – 12.35 „Sprzedaż produktów lokalnych i tradycyjnych na lokalnych festynach i imprezach
promocyjnych a obowiązki podatkowe” – Jarosław Kozłubski, Beata Maciejewska - przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Malborku
12.35 – 12.50 Przerwa kawowa
12.50 – 13.35 „Tradycje, zwyczaje i obrzędy wielkanocne” – Roman Klofczyński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku
13.35 – 14.00 „Polskie tradycje wielkanocne” – występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Sala Unijna
14.00 – 14.30 Prezentacja tradycyjnych ciast wielkanocnych, pisanek i palm – ekspozycja przygotowana przez kobiety zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich z województwa pomorskiego.

Źródło:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Oddział w Starym Polu