Władze stowarzyszenia Kwitajny z historią w przyszłość

Utworzono .

prow.pngPodcza II Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Kwitajny z historią w przyszłość 20 marca 2012 roku został wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna, przyjęty stały Regulamin obrad WZC oraz wysokość i sposób przekazywania składek członkowskich. Dyskusja dotyczyła funkcjonowania stowarzyszenia i możliwości rozwoju.

Skład Zarządu stowarzyszenia Kwitajny z historią w przyszłość stanowią:

Prezes        - Ewa Wiatr

Wiceprezes - Małgorzata Stanisławska

Skarbnik     - Ewa Karulewska

Członek      - Wiesława Frel

Skład Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Kwitajny z historią w przyszłość stanowią:

Przewodniczący         - Sławomir Duch

Wiceprzewodniczący  - Kazimiera Wanda Felka

Członek                    - Karolina Hulanicka

W II Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia Kwitajny z historią w przyszłość uczestniczyło 14 członków oraz 3 zaproszonych gości ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Zdjęcia z II Walnego Zebrania Członków są zamieszczone na Facebook,u LGd Kanał Elbląski - obok.

S.P.