Powołane stowarzyszenie Nowa Pilona

Utworzono .

leader2.png Podczas Zebrania Założycielskiego 25 marca 2012 roku w Nowej Pilonie powołane zostało stowarzyszenie Nowa Pilona, został przyjęty statut, wybrany Komitet Założycielski i władze stowarzyszenia, ustalono wysokość i sposób płacenia składek członkowskich. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja mieszkańców wsi Nowa Pilona i rozwój obszarów wiejskich.

W skład Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia Nowa Pilona weszli: Dorota Kokowska, Paweł Pelc, Jarosław Lewecki, Agnieszka Pelc.

Do Zarządu stowarzyszenia "Nowa Pilona" wybrano:

Prezes        - Agnieszka Pelc

Wiceprezes - Patrycja Bodnar

Skarbnik     - Dorota Kokowska

Członek      - Marzena Plaugo

Komisję Rewizyjną stowarzyszenia Nowa Pilona stanowią:

Przewodniczący        - Jarosław Lewecki

Wiceprzewodniczący - Jan Chmielewski

Członek                   - Dariusz Zubrzycki

Członek                   - Adrian Kozłowski

W Zebraniu Założycielskim z głosem doradczym brały udział Stanisława Pańczuk i Iwona Grajkowska ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Zdjęcia z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Nowa Pilona na Facebook'u - obok.

S.P.