Materiały szkoleniowe do Iławy

Utworzono .

prow.png Podczas szkolenia dla potencjalnych beneficjentów operacji w działaniu 311 Różnicowanie w kierunku działności nierolniczej oraz 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw planowanego na 27 marca 2012 roku w Iławie - sala sesyjna Starostwa Powiatowego, przewidywany jest następujący program:

1. Kryteria wyboru operacji wg Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego

2. Omówienie kryteriów dostępu do działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

3. Omówienie kryteriów dpostępu do działania 311 Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej

Szkolenie prowadzi dr Ryszard Zarudzki.

2012-03-27_Iława_TiRM_0-Materiał_szkoleniowy

2012-03-27_Iława_TiRM_1-Wniosek_TiRM

2012-03-27_Iława_TiRM_2-Instrukcja-TiRM

2012-03-27_Iława_TiRM_3-Zapytanie_ofertowe_wzor

2012-03-27_Iława_TiRM_4-EPO

2012-03-27_Iława_TiRM_5-EPO_Instrukcja

2012-03-27_Iława_TiRM_RwDN_Dobre_praktyki

2012-03-27_Iława_0-RwDN_Materiał_szkoleniowy

2012-03-27_Iława_1-RwDN_Wniosek_o_wsparcie

2012-03-27_Iława_2-Formularz_informacji_minimis

2012-03-27_Iława_3-RwDN_Zapytanie_ofertowe_wzor

2012-03-27_Iława_4-RwDN_wykaz_gwarantow

2012-03-27_Iława_5-RwDN_Ekonomiczny_Plan_Operacji

2012-03-27_Iława_6-RwDN_Instrukcja_do_EPO

S.P.