XVII-II posiedzenie Zarządu LGD

Utworzono .

leader2.png Zapraszam na XVII-II-2/2012 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu na 27 marca 2012 roku, godz. 13:00 w Iławie, ul. Gen. Andersa 2A, siedziba Urzędu Gminy – gabinet Wójta Gminy Iława.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i cel posiedzenia Zarządu: głównym celem jest przyjęcie kryteriów i zakresu ewaluacji LSR i LGD za lata 2009-2011.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI-II/1/2012 posiedzenia Zarządu z 7 marca 2012 roku.
 3. Informacja z realizacji zadań w ramach funkcjonowania V etapu 2011-2015, w okresie
  7 marca 2011 roku – 27 marca 2012 roku.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały o przystąpieniu do ewaluacji LSR, zakresie prac, metodologii
  i harmonogramie realizacyjnym ewaluacji.
 5. Dyskusja nad przystąpieniem do projektu współpracy z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Aleksandrowie Kujawskim dot. Gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo, Nieszawa opierającego się o wymianę doświadczeń pomiędzy LGD w dziedzinie turystyki, kultury i aktywności społecznej i promocji NGO
 6. Plan zadań w V i VI etapie wniosku w ramach „Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywania umiejętności i aktywizacji” (marzec – czerwiec 2012 roku).
 7. Dyskusja nad zmienionym porządkiem obrad XIII Walnego Zebrania Członków, terminem i
  miejscem posiedzenia.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. 9. Zamknięcie posiedzenia.

S.P.