Spotkanie animacyjne w Nowych Kusach

Utworzono .

leader2.png Podczas spotkania animacyjnego z Radą Sołecką Nowych Kus, gm. Pasłęk 28 marca 2012 roku przedstawione zostały problemy i potrzeby mieszkańców Sołectwa Nowe Kusy oraz możliwości udzielenia wsparcia przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Pierwsze spotkania obywały się podczas rajdów rowerowych: do Aniołowa w 2009 roku, do Markus w 2010 roku, do Kisielic w 2011 roku. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli realizować wiele nowych zadań i przedsięwzięć.

Nowe Kusy są nietypową wsią. Dawniej wchodziły w skład Stadniny Koni Rzeczna. Nadal prowadzona jest tu hodowla koni. Po dawnym majątku ziemskim pozostał pałac, park, stawy i zabudowa dworska, a z nowszych czasów osiedle mieszkaniowe. Nieopodal przebiega Kanał Elbląski i leży Pochylnia Jelenie. Przez Nowe Kusy przebiega trasa Szlaku Pocztyliona. W tej miejscowości mieszkają ciekawi ludzie: rzeźniarz, malarz, pasjonaci sportu, aktywnego trybu życia, no i przede wszystkim wyjątkowe kobiety.

Za swoją aktywność w 2011 roku wieś Nowe Kusy odbierała nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas Dożynek Wojewódzkich.

Rada Sołecka potrafi świetnie zdefiniować obecne i przewidzieć przyszłe problemy wsi. Wyraża przy tym dużą troskę o ich rozwiązywanie, a zwłaszcza zapobieganie. 

Zdjęcia ze spotkania animacyjnego w Nowych Kusach są na Facebook'u widoczne z tej strony internetowej - obok.

S.Pańczuk