Plan Odnowy Nowej Pilony

Utworzono .

leader2.png

Podczas warsztatów w Nowej Pilonie 13 kwietnia 2012 roku wypracowano Plan Odnowy tej miejscowości zawierający analizę SOT, misję, wizję i zadania do realizacji do 2020 roku.

Za najważniejszą mocną stronę mieszkańcy Nowej Pilony uznali umiejętności gotowania: bigosu, pierogów, krokietów i ciast. Tyle samo głosów otrzymało istniejące boisko. Na kolejnym miejscu znalazły się zawody strażackie i tuż za nimi dobra samoorganizacja mieszkańców. Umijętności rękodzieła i "złota rączka" zajęły nieco niższą lokatę. Na kolejnym miejscu znalazło się zorganizowane strowarzyszenie i dobra komunikacji z Elblągiem i Pasłękiem. Ostatnie miejsce zajął przystrojony - zadbany krzyż i samoopomoc przy jego sprzątaniu.

Największą słabością Nowej Pilony, która zdecydowanie wysunęła się na czoło, uznano daleką odległość do przystanku PKS. Bardzo dużo głosów otrzymał też brak świetlicy i miejsca spotkań mieszkańców. Bolączką mieszkańców jest nieogrodzone boisko o złej nawierzchni, brak dróg osiedlowych i placu zabaw dla dzieci. Mniejszym problemem jest już zbyt duża odległość do działek, brak sklepu i zajęć dla dzieci i młodzieży, zawalająca się piwnica, zbyt mało lamp we wsi, słaba organizacja mieszkańców.

Za największą szansę uznano możliwość udziału w ochotniczej straży pożarnej, festynach i dożynkach, wystawach własnych produktów. Nieco niżej oceniono bliski dostęp do dobrych szkół, dobry przykłąd Weklic, organizowane dyskoteki i przystanek PKP.

Mieszkańcy Nowej Pilony za największe zagrożenie uznali zły stan dróg oraz fetor od hodowli indyków i składowanego obornika. Kolejne meijsce zajął zły samorzad wiejski i zaniedbanei gminy. Na bardziej odległych miejscach znalazły się daleka odległośc od przystanku PKS, za blisko E-7.

Wypracowana wizja brzmi: "Wieś Nowa Pilona czysta, zadbana, z bogatą infrastrukturą, skomunikowana ze światem, kolorowa, życzliwa, dobrze zorganizowana".

Określona misja to: "My mieszkańcy Nowej Pilony jesteśmy dobrze zorganizowani, umiemy współpracować, nie poddajemy się, dbamy o porządek i spokój na wsi, poszukujemy dobrego inwestora".

Zaplanowane zadania w koeljnych latach dotyczą:

2012 rok: budowa wiaty z grillem, placu zabaw, zagospodarowanie centrum wsi i zorganizowanie za wsią przystanku PKP na żądanie.

2013 rok: budowa świetlicy z aneksem kuchennym, oświetlenia dróg, drogi rowerowej.

2014 rok: budowa chodnika do Myślęcina, remont murawy, ogrodzenia i oświetlenie boiska, zagospodarowanie skwerka z ławeczką dla seniora.

2015 rok: budowa kortu tenisowego.

2016 rok: remont dróg wewnętrznych.

2017-18 rok: organizacja kursów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2019 rok: zajęcia językowe, kurs karate, remont piwnicy, remont krzyża.

2020 rok: organizacja ochotniczej straży pożarnej, budowa piekarni.

Dobry przykład Weklic podziałał na wyobrażnię mieszkańców Nowej Pilony, którzy postanowili wziąć sprawy wsi we własne ręce. Powołali stowarzyszenie i zaplanowali zadania do wykonania. Wierzą we własne umiejętności i chcą sobie pomóc. Kibicuję im i mam nadzieję, że uda im się zrealizować zaplanowane zadania, tym bardziej, że ich marzenia poza Orlikiem są realne i możliwe do osiągnięcia.

Warsztaty prowadziły: Stanisława Pańczuk, Iwona Grajkowska, Diana Ścibek ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Zdjęcia z warsztatów Planu Odnowy Miejscowości Nowa Pilona z 13 kwietnia 2012 roku znajdują się na Facebook'u obok. 

S.P.