Wprowadzono poprawki we wniosku na mały projekt

Utworzono .

prow.png

Wprowadzono poprawki w nowym wniosku na mały projekt w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłąty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętogo Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczam poprawną wersję wniosku aplikacyjnego do małych projektów (wersja 6z- poprawiona, przesłana 16 kwietnia 2012 roku). Czekamy na ogłoszenie konkursu, w którym nabory wniosków będą trwać od 4 do 18 maja 2012 roku. Limit środków w tym konkursie ogłaszanym przez Zarząd Województwa dla LGD Kanał Elblaski na małe projekty wynosi 832.976,20 zł, tj. na 33-42 małych projektów, przy kwocie dofinansowania ok. 25 tys. zł. Preferowany limit dotacji w LGD Kanał Elblaski wynosi 20.000 zł.

W załączeniu zmienione wzory wniosku i instrukcji:

wopp_413_MP_6z_18.04.2012

IW_6z_16.04.2012

 

S.P.