Nabór wniosków w Małych projektach

Utworzono .

prow.png

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Mały projekt” (nabór nr TiRM/Konkurs Nr 3/2012/LGD KE; RwDN/Konkurs Nr 2/2012/LGD KE; OiRW/Konkurs Nr 4/2012/LGD KE; MP/Konkurs Nr 5/2012/LGD KE)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 04.05.2012 roku do 18.05.2012 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pokój 25 lub 29.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami i planem operacji, wykaz dokumentów, kryteria wyboru operacji i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz minimalne wymagania znajdują się na stronach internetowych:

- Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania: www.kanal-elblaski-lgd.pl,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

oraz w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby projekt mógł zostać wybrany musi uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, tj.:

→     w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  – 15,6 pkt;

→     w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”              – 13,8 pkt;

→     w działaniu 313 „Odnowa i rozwój wsi”                                             – 15,0 pkt;

→     w działaniu 413 MP „Mały projekt”                                                    - 16,8 pkt.

V. Limit dostępnych środków wynosi:

→     w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  – 578.261,00 zł;

→     w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”              – 302.442,50 zł;

→     w działaniu 313Odnowa i rozwój wsi”                                              – 832.976,20 zł;

→     w działaniu 413 MP „Mały projekt”                                                     – 971.815,91 zł.

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz sposobie ich przygotowywania udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 61 lub 55 643 58 45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój 25 lub 29.

wopp_413_MP_6z_18.04.2012

IW_6z_16.04.2012

1.MP_informacja_o_naborze_MP_Konkurs_Nr_5_2012_LGD_KE

2.MP_kryteria_oceny_operacji_MP_konkurs_Nr_5_2012_LGD_KE

3.MP_Wykaz_dokumentów_MP_Konkurs_Nr_5_2012_LGD_KE

3a.MP_Oswiadczenie_MP_Konkurs_Nr_5_2012_LGD_KE

4.MP_minimalne_wymagania_MP_Konkurs_Nr_5_2012_LGD_KE

5.MP_karta_oceny_operacji_MP_konkurs_Nr_5_2012_LGD_KE

6.Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

D20080868_rozp._MP

D20090613_zm._rozp._MP

D20101067__zm._rozp._MP

D20111104_zm._rozp._MP

D20120302_zm._rozp._MP

8._LSR_Kanał_Elbląski_2012.01.02

S.P.